กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ

กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ
รายละเอียดข้อมูลกฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ

  1. ห้ามลงโฆษณา หรือข้อความประกาศใดๆ ดูหมิ่น สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  2. ห้ามลงโฆษณา หรือข้อความประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือสินค้า ผิดกฎหมาย แชร์ลูกโซ่ เว็บ18+ 
  3. ห้ามสแปมข้อความ หรือลงโฆษณาซ้ำๆ ตรวจเจอแบน IP ทันที
  4. ข้อความ ประกาศ โฆษณา ต้องเป็นข้อมูลจริง สามารถติดต่อได้จริง